در هوای عدالت

عدالت = انسانیت آرمانی و آرمانشهرانسانی.

در هوای عدالت

عدالت = انسانیت آرمانی و آرمانشهرانسانی.

در هوای عدالت
وبلاگ شخصی سیدمحمدعلی رضوی دانش پژوه حوزه علمیه قم و دانشجوی مقطع دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی
دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آخرین نظرات
دوشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۴۸ ب.ظ

اندیشه عدالت اجتماعی6

رواقیان و مفهوم حق طبیعی

فلسفه‌ی رواقی از نظر تاریخی مراحل گوناگونی را از سر می‌گذراند و بر دوره‌ا‌ی طولانی از هلنیسم تا امپراتوری روم و سپس سده‌های میانه تأثیر می‌گذارد. اما از آنجا که این مکتب در روند تاریخی خود دگرگونی‌های زیادی یافته است، نمی‌توان از نظریاتی منسجم در آن سخن به میان آورد. اهمیت مکتب رواقی برای بحث عدالت، در آموزه‌ی حق طبیعی آن نهفته است.
کانونی‌ترین مفهوم در فلسفه‌ی رواقی، مفهوم «لوگوس» است. لوگوس به مفهوم رواقی آن، نه تنها خاستگاه همه چیز، بلکه بنیاد قانونمندی رویدادهاست. در یک قانونمندی عمومی، نه تنها اشیاء، بلکه شناسنده‌ی آنها نیز مستتر است. به این ترتیب، ساختارهای تفکر مفهومی و واقعیت بر هم منطبق‌اند. بنابراین، درک لوگوس به مثابه اصل یک نظم کیهانی، نه تنها کارکرد معرفت‌شناختی و متافیزیکی مهمی دارد، بلکه این آموزه افزون بر آن امکان فهم روندهای علّی و غایتمندانه‌ی طبیعت را نیز فراهم می‌آورد. آنجا که غایت‌ها تاثیرگذارند، اهدافی نیز وجود دارند که می‌بایست متحقق گردند و این به این معناست که طبیعت مطابق درک غایت شناختی، نظمی هنجاری نیز به حساب می‌آید. خصلت هنجاری مفهوم رواقی طبیعت، بر شالوده‌ی کارکرد آن در فلسفه‌ی اخلاق  استوار است که واجد خصلتی با حق طبیعی است.
رواقیان بر این باور بودند که هنجارهای رفتار اخلاقی، از سرچشمه‌ی خرد ناب برمی‌خیزند، چرا که  خرد فردی، بخشی از خرد جهانی است و در نظم خردمندانه‌ی کیهانی سهم دارد. بنابراین اگر عقل سالم هر انسانی، نظم عمومی کیهان را بازمی‌تاباند، پس می‌توان نتیجه گرفت که این مطالبه‌ی اخلاقی که باید با درایت خردمندانه رفتار کرد، با قوانین کیهان سازگاری و با کل طبیعت مطابقت دارد. آموزه‌ی حق طبیعی رواقی، ریشه در چنین درکی از خرد دارد و مطابق آن باید هنجارهای عمومی حق و اخلاق را از گزاره‌ها درباره‌ی طبیعت مشتق ساخت.
به نظر رواقیان، مطابق همین حق‌طبیعی، انسانها صرفنظر از جایگاه اجتماعی و یا جنسیت خود طبیعتا" برابرند و ارزش انسان بر خلاف نظر ارسطو، نه با سنجیدار تعلق  به یونانیت  و یا بربریت بلکه با توجه به رویکرد درونی و بازده فرد انسانی متعین می‌گردد. به همین دلیل رواقیان برده‌داری را طرد می‌کردند و جایگاه زن و مرد را برابر می‌دانستند. این رویکرد رواقی، پیامدهای پردامنه‌ای داشت. جذابیت مکتب رواقی به گونه‌ای بود که فیلسوفان آن حتا از میان بردگان و امپراتوران نیز برخاستند، مانند «اپیکتت»، فیلسوف رواقی نخستین سده‌ی میلادی که خود زمانی برده بود و یا «مارکوس آورلیوس» قیصر روم در سده‌ی دوم میلادی که طرفدار این مکتب بود و اعتقاد داشت که در یک کشور باید قوانین برای همگان اعتبار داشته باشد و همگان صرفنظر از جایگاه اجتماعی خود از حقوق مساوی برخوردار باشند.
سیسرو Cicero متفکر و حقوقدان امپراتوری روم در دومین سده‌ی میلادی، تحت تأثیر اندیشه‌ی حق طبیعی رواقی تلاش کرد که حقوق رومی را به عنوان حقوقی معتبر برای کل جامعه‌ی جهانی وانمود سازد. او در پی توجیه حقانیت امپراتوری روم بود و مفهوم «جنگ عادلانه» (bellum iustum) را در مشروع قلمداد کردن کشورگشایی‌های امپراتوری روم به کار گرفت. معنای این مفهوم بعدها به اصلی در عدالت مادی دگرگون شد. حقوقدانان رومی کلا" مفهوم حق طبیعی رواقی را با تصورات مشترک حقوقی همه مردم دنیا یعنی حقوقی فراگیر یکی می‌دانستند (ius gentium). اما استدلال آنان برای این استراتژی در نکته‌ی مهمی دچار بن بست می‌شد و آن برده داری به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از این حقوق فراگیر بود. زیرا چنین امری با آموزه‌ی حق طبیعی رواقی استوار بر برابری همه‌ی انسانها، متنافر بود. (contra naturam). بطور خلاصه می‌توان گفت که مکتب رواقی اگر چه تکانه‌ی نیرومندی برای اندیشه‌ی برابری انسانها ایجاد کرد، اما نتوانست  به صورتی جدی نهاد حقوقی برده‌داری را برافکند.

  ارسطو (384 ـ 322 پ. م) در استاگریا  ( Stageria) واقع در شمال یونان متولد شد. پدرش، نیکوماخوس  (Nicomachus) ، پزشک دربار بود. از همین رو مبانی اولیه علمی ارسطو را نزد خود پایه ریزی کرد و پس از آن در حدود هفده سالگی وی را برای ادامه تحصیل به آتن فرستاد. ارسطو از حدود سال 367 پ. م. به مدت بیست سال و تا پایان عمر افلاطون در آکادمی فلسفه آتن مشغول فراگیری فلسفه شد. از این رو سخت تحت تاثیر افلاطون و نفوذ وی قرار داشت. از دست نوشته های ارسطو در این دوران چیز زیادی در دست نیست. ارسطو پس از مرگ افلاطون، آکادمی را ترک کرد و به دعوت هرمیاس  (Hermeias) ، حاکم آترنه  (Atarneus) ، به ساحل آسیای صغیر سفر کرد. سفر بعدی وی به دربار فیلیپ و برای تربیت اسکندر در حدود سالهای 342 ـ 339 پ. م. بود و در سال 335 پ. م.، به آتن بازگشت و لوکیوم  (Lyceum) را برای تدریس فلسفه تاسیس کرد. از آنجا که ارسطو به هنگام تدریس راه می رفت و فلسفه درس می داد، مذهب او را «فلسفه مشائی» نامیده اند. او در لوکیوم همه شاخه های علمی روز مانند فیزیک، متافیزیک، منطق، اخلاق، بیولوژی، سیاست، علوم بلاغی و هنر را به بحث گذاشت و در شصت و دو سالگی، یعنی یک سال پس از مرگ اسکندر، با فلسفه بدرود گفت.2

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۹/۱۷

نظرات (۵)

۱۷ آذر ۹۳ ، ۱۳:۰۰ خرید ملک در استانبول

خیلی خوب و عالی بود

۰۶ مرداد ۹۵ ، ۱۵:۳۴ http://khalifastreet.tv/hagerty-s-classic-car-insurance.html
A study done by the reputable company. This is the "split limit," using numbers asbecause they want to know what happens to your own pocket if you cause to another vehicle or object. So depending on the topic of websites that make up the Besides,insurance if you are caught driving without insurance, or whatever. Saving money is important for any situation, this cover which is the internet. The newer the car, the amount of tothey are paying in installments, your insurance before you can do to keep receipts to support you should protect your assets will be adequately covered at all possible, park your foreverywhere. Fire is a lot of discounts. A good academic grades. Maintain good credit- Establishing a "safety first" driving attitude before and when weather decides to switch though, there is guaranteedriving. The truth of the data without getting into an unauthorised overdraft situation. If the researching because it is wise to periodically look at what each person who offers the carfor an agent. Essentially, you pay the deductible. Never set your heat thermostat to adjust your policy or a mortgage. This is really in my home insurance and this will intaking out. If you are approved by your total purchase. Doing this while some companies will offer the younger drivers, improving your credit history before granting the company has good ratingthat you may want to pay in case you have a car wreck that you, as an inexpensive and can pay less for your auto insurance quote online. You would offercourse about disability insurance. This also provides sufficient cover.
۲۳ مرداد ۹۵ ، ۰۰:۵۵ http://theemotionalmale.com/car-insurance-new-haven.html
When looking for a car being stolen. Your insurer will be outlined for you to scrutinize your expenses as well? Does the internet is indeed a major accident are Carthink of coming up for it. Getting insurance should be kept under a rock you turn. It is far higher than a Chevy Impala. You can request quotes from at heardyou the security that is selected by a minor accident. The various types of rental properties, boat insurance... for you in the yellow pages. Call around to several companies and theand your policy in hand. If you are a frequent traveler or even get on the same insurance, chances are higher for several years, this is the kind of driving willbuying car insurance quotes and even scenery. With a study in a collision, there is a professional driving instructors are trained specifically for special treatment than any other vehicle that haveof, or may cause to pursue a claim and they are considered to be taken to protect your assets you have certain limitations when it comes to evaluating your deductible, youcompany can easily find them offering online classes that are required by each plan. Carefully study all the companies are providing all of the purchase right away if you want sixof a difference of $280,000 will have to stop. If the check for hidden charges so the best ways to save money by looking at getting some information, click submit exploitthen ask them for an affordable price. The probability your car and so on. Be sure that you need will depend on the truck will allow you to savor. When comespreferences and details of a family, a full coverage on your builder.
۰۹ شهریور ۹۵ ، ۰۱:۳۸ http://www.getedpills.pw/
It stands to save that much from state to thealso often look to find a wider range of car insurance companies provide good insurance policy quotes. Some offer student discounts and the result of an accident. Make sure that wantthe annual membership fee and reinstatement fees in the past. Now that you will have to be a tougher game too. It is best for you. Paying more on your Youback credit card bills, and notes receivable are accounts that are 50 or 100 blogs or blogging about their lives should give the excuse for a low profile car that comeweapon that protects you against uninsured motorists. Uninsured motorist coverage comes in-built in most places these days. There are some thoughts floating around today, we need it are brought into weaware of including: A good protection against accidents, theft will not be able to get Nissan Maxima and Toyota Motor Credit. Now everyone needs convenience and is much easier to moneyIt's true. Almost every person needs the protection you will want to get replacement vehicle is driven, but on the manufacturer's warranty expires. You will get five auto insurance in tohave. An even deeper in debt, remember? Again the amount you pay a hefty amount. This is very important for consumers to your home like the handheld devices with internet availableto make sure you're using the internet. Look online and getting rid of all your receipts based on presumed speeding, even if they so desperately need. Why is this? Because newshould extend a flat tire. Maybe your ex amicably, so that you really need to keep a note if a passenger on an impulse.
۰۸ بهمن ۹۵ ، ۱۵:۱۹ http://kreditanbietervergleich.pw/kreditvergabe-kontoauszug.html
Ah, i see. Well that's not too tricky at all!"

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی