در هوای عدالت

عدالت = انسانیت آرمانی و آرمانشهرانسانی.

در هوای عدالت

عدالت = انسانیت آرمانی و آرمانشهرانسانی.

در هوای عدالت
وبلاگ شخصی سیدمحمدعلی رضوی دانش پژوه حوزه علمیه قم و دانشجوی مقطع دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی
دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آخرین نظرات

۲۸ مطلب با موضوع «قوانبن افغانستان» ثبت شده است

يكشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۴۹ ق.ظ

قانون پولیس افغانستان

قانون پولیس
فصل اول
احکام عمومی

مبنی
مادۀ اول:
این قانون با رعایت احکام مندرج مواد پنجاه وششم ،جزء (3) ماده هفتادوپنجم و یکصد وسی وچهارم قانون اساسی افغانستان بمنظور تنظیم امور مربوط به وظایف وصلاحیت های پولیس جهت تامین نظم وامن عامه وضع گردیده است.
اصطلاحات
مادۀ دوم:
اصطلاحات آتی درین قانون مفاهیم ذیل را افاده مینماید:
پولیس: شامل افسر ، ساتنمن وساتونکی بوده که در تشکیل وزارت امور داخله استخدام
وجهت تامین نظم و امن عامه طبق احکام قانون فعالیت مینماید.
نظم عامه: آرامش اجتماعی است که طبق احکام قانون توسط پولیس تامین میگردد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۴۹
mohammad razavi

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

(مصوب 9/8/1382 هجری شمسی برابر با 31 اکتبر 2003 میلادی)

        مقدمه

       کشورهای عضو این کنوانسیون،

       با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛

       همچنین با ابراز نگرانی درخصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرائم به‏ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی؛

       همچنین با ابراز نگرانی بیشتر درباره موارد فساد که مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر می‏گیرد و سهم اساسی منابع کشورها را تشکیل می‏دهد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار آن کشورها را تهدید می‏کند؛

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۵ ، ۰۹:۳۰
mohammad razavi

پس  در دیتا بیس قوانین ریاست تقنین از طریق آدرس انترنتی:

www.moj-laws.gov.af:

اسناد تقنینی را جستجو نمایید. مثلا قوانین اساسی، قوانین عرصه های جزایی، مدنی، تجارتی، مقرره ها، اساسنامه ها و ایزاد، حذف و تعدیلات وارده در آن.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۵ ، ۱۱:۴۵
mohammad razavi
سه شنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۶ ب.ظ

قانون اجراآت جزایی افغانستان(جدید) قسمت دوم

قانو اجراآت جزایی افغانستان(جدید) قسمت دوم

فصل دوازدهم

اقامۀ دعوای جزائی و احالۀ دوسیه به محکمه

اقامۀ دعوای جزائی

مادۀ یکصدوهفتادوپنجم:

(1) څارنوال مکلف است درصورت تائید اتهامنامه ،دعوای جزائی را بارعایت مندرجات اتهامنامه ترتیب وعلیه متهم اقامه نماید، صورت دعوی به تعداد متهمین ترتیب وبرای هریک ازمتهمین یا وکیل مدافع آنها یک نقل مصدقۀ آن رسماً تسلیم ودوسیۀ مربوطه در میعاد معینه به محکمۀ ذیصلاح ارائه می شود.

(2) څارنوال مکلف است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۵ ، ۱۲:۲۶
mohammad razavi
سه شنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۰ ب.ظ

قانون اجراآت جزای افغانستان (جدید)، قسمت اول

بسم الله الرحمن الرحیم

اشاره : از انجاییکه مشکلات فنی اجازه انتشار قانون اجراآت جزای را در یک قسمت نمی دهد، این قانون مهم در دو قسمت تقدیم می گردد.

قسمت اول: فصل 1 تافصل 11.

قانون اجراآت جزائی

باب اول

احکام عمومی

فصل اول

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۵ ، ۱۲:۲۰
mohammad razavi
چهارشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۳، ۰۸:۰۰ ق.ظ

قانون مبارزه علیه قاچاق واختطاف انسان

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح

قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان

 

شماره: (٥٢(

تاریخ: ٢٤/4/1387

مادۀ اول:

به تأسی از حکم مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان را

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۳ ، ۰۸:۰۰
mohammad razavi
سه شنبه, ۹ دی ۱۳۹۳، ۰۶:۲۵ ب.ظ

قانون شرکت های تضامنی افغانستان

جمهوری اسلامی افغانستان

(شماره: 17930)

تاریخ: 28/11/1385

محترم سرور دانش وزیر عدلیه:

قانون شرکت های تضامنی را که به اساس مصوبۀ شماره (35) مؤرخ 25/10/1385 شورای وزیران بداخل (7) فصل و (184) ماده تصویب گردیده

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۳ ، ۱۸:۲۵
mohammad razavi
دوشنبه, ۱ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۱۶ ب.ظ

قانون سرمایه گذاری خصوصی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

محترم سرور دانش وزیر عدلیه!

قانون سرمایه گذاری خصوصی که از طرف مجلس عالی وزراء به داخل (9) فصل و (33) ماده تصویب و از جانب ما ذریعۀ فرمان شماره (105) مؤرخ 15/9/1384 توشیح گردیده است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۹۳ ، ۱۲:۱۶
mohammad razavi
پنجشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۳، ۰۳:۵۷ ب.ظ

قانون اسناد قابل معامله

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درباره توشیح قانون اسناد قابل معامله

شماره : (142)

تاریخ : 22/10/1387

مادۀ اول :

به تأسی ازحکم مادۀ هفتاد ونهم قانون اساسی افغانستان ، قانون اسناد قابل معامله را که به اساس مصوبۀ شماره (45) مؤرخ 16/10/1387 شورای وزیران به داخل (16) فصل و (133) ماده تائید گردیده است

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آذر ۹۳ ، ۱۵:۵۷
mohammad razavi
شنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۰۳:۰۷ ب.ظ

قانون حکمیت تجارتی

جمهوری اسلامی افغانستان

شماره: (16835)

تاریخ: 28/10/1385

محترم سرور دانش وزیر عدلیه!

قانون حکمیت تجارتی را که به اساس مصوبۀ شماره (35) مؤرخ 25/10/1385 شورای وزیران بداخل (9) فصل و (60) ماده تصویب گردیده و از جانب ما به حیث فرمان تقنینی شماره (95) مؤرخ 27/10/1385 توشیح گردیده است، بشما ارسال شد تا به نشر آن در جریده رسمی اقدام  نمائید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۳ ، ۱۵:۰۷
mohammad razavi